Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Μαγιάτικο Στεφάνι

29 Απριλίου - - 2 Μαΐου 2011 2011
Αίθουσα Αίθουσα
« « Ιωνία Ιωνία » » Δίπλα στο Δίπλα στο
Vive Mar Vive Mar
(Λ. Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα) (Λ. Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα)

6938858138

Δεν υπάρχουν σχόλια: